Google index tốt hơn với HTTPS, SEO hiệu quả

28/08/2023IT tổng hợp

Google đã thông báo về việc sẽ thay đổi đặc tả để việc tìm kiếm bằng index sẽ mặc định bằng trang HTTPS.

Chẳng hạn, trong trường hợp dù URL của https không được link đến từ đâu đi nữa thì trang đó cũng có thể kết nối https cộng với một số điều kiện thích hợp thì sẽ ưu tiên hiển thị kết quả tìm kiếm URL của https.

Nếu cả HTTP và HTTPS đều được thiết lập để có thể truy cập thì Google vẫn ưu tiên hiểu thị trang được thiết lập là HTTPS

Ví dụ như schema.org đều có thể truy cập vào được từ URL https://schema.org và URL http://schema.org .
Vì không chuyển hướng (redirect) về https và https cũng không được set đúng rel=”canonical”, nên trên kết quả tìm kiếm URL của https:// được hiển thị lên.

Tuy nhiên, trong trường hợp của URL schema.org thì vì HTTPS được link đến từ đâu đó nên theo Google đánh giá, việc phát hiện URL của version HTTPS sẽ dễ dàng hơn.

Ngoài ra, lần thay đổi index này của Google cũng đang ưu tiên kết nối với URL của https hơn dù link chuyển hướng đến version HTTPS có không tồn tại đi chăng nữa.

Nên có thể truy cập vào HTTPS và thỏa mãn điều kiện thì URL của https sẽ được Google ưu tiên index và hiển thị lên kết quả tìm kiếm.

Điều kiện index bằng HTTPS

Thông thường, trường hợp trang HTTPS thỏa mãn nhưng điều kiện dưới đây sẽ được index là https:
Không bao gồm những yếu tố không an toàn (ví dụ như trường hợp trang là https nhưng hình ảnh hay JavaScript thì lại cho download bằng http → trường hợp như vậy là đã bao gồm yếu tố không an toàn)
Không được block bằng file robots.txt
Không redirect user thông qua các trang HTTPS không an toàn, hoặc đến các trang HTTP không an toàn
Không thiết lập rel=”canonical” hướng đến trang HTTP
Không bao gồm thẻ noindex robots meta
Không có internal link hướng đến URL của HTTP
Có viết URL của HTTPS trong sitemap, hoặc không có viết URL của version HTTP
Server sở hữu chứng chỉ TLS còn hữu hiệu (còn thời hạn)

Có biến động gì về ranking không?

Không có thông báo nào nói về ảnh hưởng đến ranking hiển thị. Nhưng HTTPS là nhân tố của ranking.

Theo lần thay đổi đặc tả index lần này của Google thì vì số trang HTTPS được hiển thị trên kết quả tìm kiếm sẽ tăng lên nên có thể sẽ không có biến đổi lớn về xếp hạng (ranking) trên trang kết quả tìm kiếm.

Mặc dù vậy, bản thân thuật toán HTTPS chỉ có ảnh hưởng siêu nhỏ nên dù có ảnh hưởng đến ranking đi nữa thì về mặt user bình thường cũng không nhận được sự thay đổi đáng kể nào.