Bình luận,Cách suy nghĩ,general

Thumbnail of post image 016

Nguyên nhân của sự khác nhau văn hóaKhoảng cách địa lí

Dù cùng thuộc Châu Á, nhưng Việt Nam và Nhật Bản ở cách nhau tớ ...

Bình luận,Cách suy nghĩ,tâm lý

Thumbnail of post image 030

Bạn có bao giờ tưởng tượng đến việc nếu có một ngày vì lí do bất khả kháng như thiên tai, động đất, núi lửa hay thảm ...

Bình luận

Thumbnail of post image 180

Những điều bình thường ở Nhật Bản?

Nhìn chung thì so với văn hóa và tập quán của các nước trên thế giới thì Nhật Bản c ...

Bình luận

Thumbnail of post image 150

Kết hôn với người nước ngoài

Chưa bao giờ được gọi là đơn giản! Dù đối phương có là người thuộc quốc tịch nào đi nữa. ...