Cách suy nghĩ

Thumbnail of post image 117

Mình đã không nghĩ rằng sẽ kết hôn với người nước ngoài, đặc biệt là với người Nhật Bản…

Khi bắt đầu chọn ...